Kvinnor bakom vinet

2019-06-03
11
6 Viner

Maya Samuelsson

Vinkällan

Jag vill höja glaset för ett par fantastiska kvinnor som på ett eller annat sätt imponerat, inspirerat & påverkat mig & branschen med sina viner. Skål för dem!